Към съдържанието

Технологии

Подобрете досега на местните потребители с вашите технологии! Локализация на интерактивна медия, която предоставя на вашите продукти, услуги и брандове едно устойчиво конкурентно предимство.

/ Технологии

Бъдещето е сега и то говори

Взаимодействайте на езика на своите потребители за неповторимо интерактивно преживяване

Напредъкът в технологиите революционализира света, предоставяйки невъобразими възможности. Границата между това какво е реално и какво не е се размива, създавайки една напълно нова среда, в която съвремените хора работят, живеят и се забавляват.

Потопете своите потребители в едно неповторимо преживяване с вашите технологии и устройства! Взаимодействието е по-реалистично, когато е на родния език и никой не знае това по-добре от нас.

ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

 

Машинното и дълбокото обучение направиха възможни скалирането и автоматизацията, но преди всичко предоставиха нова креативна сила на бизнесите по света.

Предлагаме многоезични записи за гласови асистенти, GPS навигации,  апове за текст-към-говор и гласов синтез. Това, което ни прави различнен доставчик, е разбирането на тези технологии, както и начинът за тяхната употреба.

ИНТЕРНЕТЪТ НА НЕЩАТА

 

Днес живеем в свят, в който системите и устройствата могат да обменят информация автономно, но все още се нуждаят от човешка намеса, за да вземат решения.

От озвучаване на киоски и говорещи играчки до виртуална реалност, ние разбираме контекста, в който оперирате и помагаме да доставите на своите потребителите едно изключително мултимедийно преживяване на техния език.

/ Свържете се с нас

Готови ли сте да започваме?

    *

    *

    *

    *