Към съдържанието

Условия

Добре дошли в Графити студио!

Настоящите условия описват правилата и разпоредбите за използване на уебсайта на Графити студио, намиращ се на адрес https://graffitistudio.bg

С достъпа до този уебсайт приемаме, че сте съгласни с тези правила и условия. Не продължавайте да използвате този уебсайт и нашите услуги, ако не сте съгласни да приемете всички правила и условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се прилага за тези Правила и условия, Декларация за поверителност и Съобщение за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Ваши“ се отнася за вас, лицето, което влиза в този уебсайт и отговаря на правилата и условията на Компанията. „Компанията“, „Ние самите“, „Ние“, „Нашите“ и „Нас“, се отнася за нашата Компания. „Страна“, „Страни“ или „Ние“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до предлагането, приемането и разглеждането на плащане, необходимо за предприемане на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел за задоволяване на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на посочените от Компанията услуги, в съответствие с и при спазване на действащото законодателство на Република България. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено, множествено число, главни букви и/или той/тя или те се приемат като взаимозаменяеми и следователно, като отнасящи се до същото.

Бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. С достъпа до Графити Студио вие се съгласявате да използвате бисквитки в съответствие с Политиката за поверителност на Графити Студио.

Повечето интерактивни уебсайтове използват бисквитки, за да ни позволят да извличаме подробности за потребителя за всяко посещение. Бисквитките се използват от нашия уебсайт, за да активират определена функционалност и за да улеснятват хората, посещаващи нашия уебсайт. Някои от нашите афилиейт/рекламни партньори може също да използват бисквитки.

Разрешение

Освен ако не е посочено друго, Графити Студио и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали на Графити Студио. Всички права върху интелектуалната собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от Графити Студио за ваша лична употреба, подложена на ограниченията, определени в тези правила и условия.

Не трябва да:

 • Препубликувате материали от Графити Студио
 • Продавате, наемете или сублицензирате материали от Графити Студио
 • Възпроизвеждате, дублирате или копирате материали от Графити Студио
 • Разпространявате съдържание от Графити Студио

Настоящото споразумение влиза в сила на датата на сключването му.

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени секции на уебсайта. Графити Студио не филтрира, редактира, публикува или преглежда Коментари преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на Графити Студио, нашите агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което ги публикува. До степента, разрешена от приложимите закони, Графити Студио не носи отговорност за коментарите или за отговорност, щети или разходи, причинени и/или понесени в резултат на използване и/или публикуване на и/или външен вид на коментарите в този уебсайт.

Графити Студио си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или нарушават настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и заявявате, че:

 • Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и имате всички необходими лицензи и съгласия за това;
 • Коментарите не нарушават никое право на интелектуална собственост, включително без ограничение авторско право, патент или търговска марка на трета страна;
 • Коментарите не съдържат никакви клеветнически, обидни, неприлични или по друг начин незаконни материали, които представляват намеса в поверителността
 • Коментарите няма да бъдат използвани за привличане или насърчаване на бизнес, или за предоставяне на търговски или незаконни дейности.

С настоящото предоставяте на Графити Студио неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други лица да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякакви форми, формати или медии.

Хипервръзка към нашето съдържание

Следните организации могат да правят връзки към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

 • Правителствени агенции;
 • Търсачки;
 • Новинарски организации;
 • Дистрибуторите на онлайн указатели могат да поставят връзки към нашия уебсайт по същия начин, по който правят хипервръзки към уебсайтовете на други изброени фирми; и
 • Акредитирани бизнеси, с изключение на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за набиране на средства, които нямат разрешение за хипервръзки към нашия уеб сайт.

Тези организации могат да се свържат с нашата начална страница, с публикации или с друга информация от уебсайта, стига връзката: (a) да не е подвеждаща по никакъв начин; (б) не внушава погрешно спонсорство, подкрепа или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и/или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Може да разгледаме и одобрим други искания за връзка от следните видове организации:

 • общоизвестни потребителски и/или бизнес източници на информация;
 • dot.com общностни сайтове;
 • асоциации или други групи, представляващи благотворителни организации;
 • дистрибутори на онлайн директории;
 • интернет портали;
 • счетоводни, правни и консултантски фирми; и
 • образователни институции и търговски асоциации.

Ние ще одобрим искания за връзки от тези организации, ако решим, че: (a) връзката няма да ни накара да изглеждаме неблагоприятни за себе си или за нашите акредитирани бизнеси; (b) организацията няма никакви отрицателна история с нас; (в) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на Графити Студио; и (г) връзката е в контекста на обща информация.

Тези организации могат да се свързват с нашата начална страница, стига връзката да: (a) не е измамна по никакъв начин; (б) не внушава погрешно наше спонсорство, подкрепа или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и (в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе, и се интересувате от връзка към нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл до Графити Студио. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на вашия сайт, списък с всички URL адреси, от които възнамерявате да се свържете към нашия уебсайт, и списък с URL адреси на нашия сайт, към които бихте искали да връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да правят хипервръзки към нашия уебсайт, както следва:

 • Чрез използване на нашето корпоративно име; или
 • Чрез използване на унифицирания локатор на ресурси, към който е свързан; или
 • Чрез използване на всяко друго описание на нашия уебсайт, към което има връзка, което има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Няма да бъде позволено използването на логото на Графити Студио, или други фирмени медия активи за свързване без наличието на лицензионно споразумение за използване на търговска марка.

Рамки

Без предварително одобрение и писмено разрешение не можете да създавате рамки около нашите уеб страници, които променят по някакъв начин визуалното представяне или външния вид на нашия уебсайт.

Отговорност за съдържанието

Ние няма да носим отговорност за каквото и да е съдържание, което се появява на вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и предпазвате от всички претенции, които възникват на вашия уебсайт. Никаква връзка(и) не трябва да се появява(т) на който и да е уебсайт, който може да се тълкува като клеветнически, неприличен или престъпен, който нарушава, или защитава нарушението на права на трети страни.

Запазване на правата

Ние си запазваме правото да поискаме да премахнете всички връзки или всяка конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие се задължавате да пристъпите към незабавното премахване на всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Ние също така си запазваме правото да променяме тези правила и условия, както и политиката за свързване по всяко време. С дългосрочното  свързване към нашия уебсайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани и да следвате тези правила и условия за свързване.

Премахване на връзки от нашия уебсайт

Ако намерите връзка на нашия уебсайт, която е обидна по някаква причина, можете да се свържете с нас и да ни информирате по всяко време. Ние ще разгледаме всяко искане за премахване на връзки, но не сме длъжни да ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията на този уебсайт е правилна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че уебсайтът остава достъпен, или че материалите на уебсайта се поддържат актуални.

Опровержение

До максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, ние изключваме всички декларации, гаранции и условия, свързани с нашия уебсайт и неговото използване. Нищо в този отказ от отговорност няма да представлява:

 • ограничаване или изключване на наша или ваша отговорност за смърт или телесна повреда;
 • ограничаване или изключване на наша или ваша отговорност за измама или измамно невярно представяне;
 • ограничаване на наши или ваши задължения по начин, който не е разрешен от приложимото законодателство; или
 • изключване на наши или ваши задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните за отговорност, определени в този раздел и на други места в този отказ от отговорност: (a) са предмет на предходния параграф; и (б) уреждат всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задължения, произтичащи от договор, при правонарушение и за нарушение на законово задължение.

Докато уебсайтът и информацията на този уебсайт се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за загуби или щети от каквото и да е естество.