Към съдържанието

Услуги за достъп

Осигуряваме пълноценно зрителско преживяване на потребители със зрителни и слухови нарушения, като правим вашето съдържание достъпно с помощта на дублаж и субтитри за хора с увреждания.

/ Достъпност

Услуги за достъп

Направете съдържанието си достъпно за локалната аудитория със зрителни и слухови увреждания

Възприятието не бива да бъде ограничавано- не само от езикови, но и от функционални бариери. Хората със загуба на зрение или слух трябва да имат равен достъп до аудиовизуално съдържание и ние правим всичко възможно да им осигурим пълноценно преживяване.

ДУБЛАЖ ЗА СЛЕПИ

 

Това е специализирана услуга, която прави визуалната медия достъпна за хора с трайна загуба на зрение. Представлява вторичен аудио поток с един разказвач, който описва ключови визуални елементи в рамките на естествените паузи на диалога, каквито хора със зрителни увреждания иначе биха пропуснали, като действия, дрехи, лицеви изражения, обстановка, промяна на сцени и други.

С екип от специализирани създатели на текстове, разказвачи и продуценти, работим ежедневно в нашите студиа, за да отговорим на вашите нужди и да направим вашето съдържание по-достъпно чрез аудио дескрипция.

 

СУБТИТРИ ЗА ГЛУХИ

 

Субтитрите за хора с трайни слухови увреждания предоставят почти пълноценно зрителско преживяване с вашето съдържение на аудиторията със загуба на слуха. Те комбинират текстово и субтитърско съдържание в общ файл, който включва транскрипция на екранния диалог, идентификация на говорещите и текстови коментари.

Нашите професионалисти помагат за предоставянето на повече контекст и подобряване на потребителското преживяване за аудиторията със слухови увреждания, правейки вашата медия достъпна и още по-въздействаща.

 

/ Свържете се с нас

Готови ли сте да започваме?

    *

    *

    *

    *